top of page

CCI Kidz

Public·47 members

(ŽIVÉ HD!!) Jihlava Hradec Králové on-line přenosu 27 září 2023


Jihlava, Liberec, Mladá Boleslav, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha Anděl ... *Pro poskytnutí ceny on-line je nutné provést úhradu vstupenek nebo ...


1:4 - dom�c� Koukal dostal ide�ln� m�� mezi obr�nce Vyso�iny a trefil se p�esn� do �ibenice Vorlovi br�ny. 45. Rozhod�� ve 2. p�li nastav� 2 minuty. 45. Polo�asov� v�sledek - Pardubice - Vyso�ina 1:4. Pr�b�n� v�sledky: Kladno - �i�kov 0:0 (po polo�ase), Hradec Kr�lov� - Plze� 0:1 (po polo�ase, utk�n� kv�li bou�ce za�alo s 15ti minutov�m zpo�d�n�m). 46. Dvojit� st��d�n� na stran� host�: odch�z� Hudec a �im��ek, m�sto nich jdou na h�i�t� Adam a Mach��ek. 59. Program - CineStar Hradec Králové Jihlava, Liberec, Mladá Boleslav, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha Anděl *Pro poskytnutí ceny on-line je nutné provést úhradu vstupenek nebo ... Zápasy s Hradcem řečí čísel a pohledem archivu Během zimní přestávky však zamířil nazpět a nyní obléká opět dres Viktorie. Sobotní zápas můžete sledovat v on-line přenosu ZDE Hradec Králové: Lindr - ... Kaplan), Ba�ta�, Vladyka, Li�ka - Simr N�hradn�ci: Kub�sek, P��ala Tulis, Mal�nek, Wasserbauer, Heide Rozhod��: J�lek - Dra�t�k, Santarius, deleg�t: Noh�� Div�ci: 550 (z toho cca 200 p��znivc� Vyso�iny) Dal�� kl��ov� z�pasy II. ligy on-line na: http://www. fcviktoria. cz/aplikace/komentar/ LEGENDA: d�le�it� moment st��d�n� g�l �lut� karta vylou�en� Do Pardubic vyrazily dva p�epln�n� autobusy fanou�k� FC Vyso�ina a t�ko specifikovateln� po�et automobil�. 1. Bylo zah�jeno utk�n� FK AS Pardubice - FC Vyso�ina Jihlava. 2. [[TELEVIZE]**] Boleslav Prostějov přenos 26 září 2023 19. 10 před 1 dnem — Skupina Západ: Dukla Jihlava - Hradec Králové 3:2 po prodl. (1:0, 1 Jihlava koukněte se živě[Sledujte Online-] Sparta U23Zeronik 0. +.


About

¡Te damos la bienvenida al grupo de CCI Kidz! Puedes conecta...
selection.png
bottom of page